Extreure el text d’un document pdf

En algunes ocasions ens interessa disposar del text d’un document pdf. Per fer-ho:

  • Seleccioneu el fitxer  valors.pdf  i premeu el botó dret del ratolí. Escolliu Obre amb | Documents de Google

Realitza un scan, cada pàgina del document és una imatge, ara bé, a sota de cada imatge extreu el text de la pàgina. En ocasions li costa reconèixer alguns caràcters. Per exemple,les línies les interpreta  amb una mena de símbols. El resultat obtingut és un fitxer anomenat valors.pdf que trobareu a la vostra carpeta. Aquest document  és editable des del Drive.

Imatge de la pàgina

 

 

 

 

Alguns paràgrafs de text
Introducció-18 ജീജ

Els valors en la convivència

L’ésser humà és social per naturalesa i necessita els altres des del seu naixement i fins al final de la vida. Els éssers socials no són complets si els falta la relació amb els altres; la seva dimensió grupal és bàsica per desenvolupar-se de manera completa iharmónica.

De fet, és impossible d’educar un ésser humà si es prescindeix d’aquest àmbit, i, per aquest motiu, tota educació tendeix, i ha de tendir, a crear aquells hàbits que facin possible de viure en societat, augmentar-ne els avantatges, reduir-ne els inconvenients, col·laborar en el progrés col·lectiu pertal que els altres i nosaltres puguem treure’n el màxim profit.

La majoria dels valors estan molt directament relacionats amb la convivència. Difícilment algú pot dubtar que el fet de desenvolupar en els nostres fills (…….)

 

S’aconsella pel bon funcionament, que el pdf no tingui masses pàgines.

Concurs de Dibuixos Matemàtics

Amb l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, com també potenciar el desenvolupament de les competències matemàtiques en els més petits de les nostres aules, ABEAM convoca el seu 6è Concurs de Dibuixos Matemàtics, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, activitat que culmina entorn el Dia Escolar de les Matemàtiques.

La inscripció romandrà oberta fins a finals de febrer.

Més informació

Jornada d’intercanvi d’experiències: Els acords eduquen

Amb aquesta jornada es pretén “contribuir a la difusió i comprensió entre els infants i adolescents del nostre país d’aquells acords que han tingut i tenen especial importància en el desenvolupament de la nostra societat, entenent-los així com un bon recurs educatiu des del qual incidir transversalment en el seu desenvolupament en les etapes d’educació primària i secundària.”

Programa de la jornada.

Els centres i professorat interessats hauran de completar el següent formulari
La data límit per lliurar les propostes d’experiències és el 15 de febrer de 2018.