Aquest curs 2020-21, des del SE, oferim sessions puntuals d’assessorament en educació emocional en els següents seminaris:

  • Seminari de coordinació per equips directius d’infantil i primària
  • Seminari de coordinació per equips directius de Secundària

a càrrec de Eva Martinez d’ARAE.

  • Seminari de coordinació per Escoles Bressol

a càrrec de Verónica Anton de SENDA assessoramientos.