Betrad Toolbox

Caixa d’eines d’un projecte europeu per millorar l’atenció de la població gran usuària de drogues: http://www.betrad.eu/toolbox/

Les eines estan dirigides a persones proveïdores de serveis i es compon de quatre blocs principals:

  1. situació i context de l’envelliment de les persones usuàries de drogues a Europa,
  2. metodologies i instruments per millorar la detecció, el diagnòstic, l’atenció i el tractament de la població gran consumidora,
  3. exemples de bones pràctiques d’intervencions específiques i inespecífiques per a aquest grup de població i
  4. base de dades