Orientacions per a l’avaluació de la competència digital primària i secundària

Ha sortit publicat el document d’orientacions per a la competència digital de l’alumnat a primària on es desplega el conjunt d’habilitats, coneixements i actituds que l’alumnat ha d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica i obligatòria.Orientacions… Llegeix més»

“Avaluant la competència matemàtica”

Avaluant la competència matemàtica: construcció i validació d’una rúbrica
Es presenta una rúbrica que avalua la competència matemàtica a l’Educació Primària a través dels processos matemàtics de Resolució de Problemes, Raonament i Prova,Connexions, Comunicació i Representació. Document elaborat per À. Alsina, M. Abasta i I. Grabulosa… Llegeix més»