“Avaluant la competència matemàtica”

Avaluant la competència matemàtica: construcció i validació d’una rúbrica

Es presenta una rúbrica que avalua la competència matemàtica a l’Educació Primària a través dels processos matemàtics de Resolució de Problemes, Raonament i Prova,Connexions, Comunicació i Representació. Document elaborat per À. Alsina, M. Abasta i I. Grabulosa i publicat per la revista Epsilon.

Accés a la rúbrica  |  Més informació