Pensament Computacional i robòtica

(Edats de 3 fins a 16 anys)    Fitxa Préstec

«Les edats d’ús són orientatives. Dependrà de la dificultat de joc que se li vulgui donar.»

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
CICLE MITJA, CICLE SUPERIOR I ESO
En aquest site de l’Àrea de Cultura Digital de Lleida, podeu trobar enllaços a documentació en general, a recursos de programació educativa (scratch, Kodu i altres webs de programació educativa).

PENSAMENT COMPUTACIONAL 🔗

RECURSOS DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 🔗

SCRATCH I SCRATCH JR. 🔗

KODU 🔗

CODE COMBAT 🔗

SNAP! 🔗 (alternativa a Scratch de la Universitat de Berkeley)

STENCYL 🔗 (creació de videojocs sense saber programar codi)

GAMEFROOT 🔗 (creació de videojocs des del navegador)

ALICE 🔗 (programació per blocs en 3D de la Universitat de Carnegie Mellon).

LEGO WEDO 🔗