El programa STEAMcat  vol afavorir el desenvolupament de les competències transversals i les pròpies relacionades amb els aprenentatges dels àmbits cientificotecnològic  i matemàtic de l’alumnat pre-universitari.

“La necessitat d’incrementar el nombre de treballadors qualificats d’aquests sectors implica treballar en direccions i àmbits diversos: des del món educatiu –tant per millorar la percepció d’aquestes professions com l’orientació professional i acadèmica- com de les mateixes universitats per millorar les metodologies, reduir les taxes d’abandonament i incrementar el nombre de graduats en els estudis STEAM.”

Programa STEAMcat a l’XTEC >>
Pla STEAM, línies estratègiques a ensenyament.gencat >>
PLA STEM >>
Programa STEAMcat, a portal de centre >>
Normativa >>

CTM-STEAM VAL D’ARAN

El 29 d’abril de 2020 hi ha previst realitzar la VII Jornada CTM-STEAM de les terres de Lleida. Enguany, la jornada es realitzarà a la Val d’Aran.
La finalitat és la d’apropat les ciències i la tecnologia als estudiants amb l’objectiu de despertar vocacions, curiositat i… Llegeix més»