Eines per al canvi 2.0

Després del Programa per a la transformació de centres vers a processos de millora i innovació educativa. La missió del programa és fer un acompanyament intensiu a centres educatius per generar la necessària cultura de centre i la creació de les estructures de funcionament que permetin, en tres anys, dur a la pràctica processos radicals de transformació i posteriors processos sostinguts de millora continua en el centre.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: Infantil, primària i secundària
DURADA: Tres cursos
ÀMBIT: Ciutat de Barcelona