Recursos

Des de l’Equip técnic del CRP us oferim tot una sèrie de materials educatius per facilitar-vos la tasca docent. Per qualsevol dubte, posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 360 32 81 o el correu crp-santandreu@xtec.cat

Maletes pedagògiques

Conjunt de materials de lectura o manipulatius per a treballar a l’aula amb alumnat d’educació infantil, primària i/o secundària. En aquest moment aquest material està en període de revisió. Us farem arribar informació al respecte tant bon punt el tinguin disponible.