Modalitats

El Pla de Formació de Zona (PFZ) disposa de diverses modalitats de formació permanent del professorat; cadascuna respon a una finalitat de l’acció formativa i implica una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les modalitats per al curs 2019-20 són les següents:

Esquema

Per saber-ne més

Formats de formació

Presencial

Activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació.
En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals.

Semipresencial

Activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials.

No presencial

Activitats realitzades totalment a l’entorn virtual