Calendari PFZ

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats setembre novembre
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre octubre novembre
Comissió PFZ de L’Eixample: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. desembre
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Consorci d’Educació i el Departament d’Ensenyament desembre
Publicació de les activitats aprovades octubre desembre
Inscripció del professorat a les activitats octubre novembre

Inscripcions

Períodes d’inscripció Inscripció a les activitats Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 24 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener a partir del 4 de febrer

Consulta les inscripcions a partir del 9 d’octubre