Calendari PFZ curs 2021-2022

Calendari curs 2021-2022

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (abril- maig) 7-05-2021 26-05-2021
Detecció de necessitats (activitats a realitzar a partir gener 2022) 1-10-2021 30-10-2021
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre juny 21/desembre 21
Comissió PFZ Eixample: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 3 de juny i XX desembre
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-07-21
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-21 26-09-21

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre de 2021 a partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener de 2022 7 de febrer de 2022
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny de 2022 1 de juliol de 2022