Jurat XI Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat

Membres del jurat i àmbits professionals dels Treballs de Recerca Eixample 2019-2020:

 • Sra. Dolors Martínez. Inspectora d’educació
 • Sra. Àngela Arce. Enginyera de Ponts i Camins
 • Sra. Tatiana Soler. Docent de secundaria. Referent de recerca del CEB
 • Sra. Sònia Asensio. Representant de biblioteques
 • Sra. Margarida LLorens . Docent de secundària. Coordinadora territorial CEB
 • Sr. Òscar Puigardeu. Psicopedagog CRETDIC
 • Sra. Glòria Almató. Enginyera Industrial
 • Sra. Eugènia Pagès. Docent secundària
 • Sr. Francesc Íñiguez. Docent de secundària. Tècnic al CEB
 • Sra. Carme Castellà. Tècnica CRP Eixample
 • Sr. Daniel Chust. Docent Escola d’Art la Industrial
 • Sr. Josep Vila. Docent Escola del Treball
 • Sr. Raimon Balagué. Docent Inst. Poeta Maragall
 • Sr. Carles Grau. Arquitecte i Urbanista
 • Sra. Maria Josep Martínez. Docent Escola del Treball
 • Sra. Matilde Balsera. Tècnica del CRP Eixample
 • Sr. Albert Bretxa. Tècnic del CRP Eixample
 • Sra. Margarita Artal. Tècnica del CRP Eixample i en funcions de Secretaria