Aprenentatge i servei comunitari

“L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo
Puig, J.M.; Batlle,R.; Bosch,C i Palos,J.: Aprenentatge Servei. educar per a la ciutadania. Barcelona Ed. Octoedro, 2006, p.20.

Podeu consultar recursos per poder desenvolupar projectes d’Aprenentatge i Servei Comunitari al web del SE Les Corts: