Tenen forma les sumes?Una proposta d’integració de matemàtiques i art a Educació Primària
Amb l’objectiu de donar a conèixer pràctiques sobre com integrar continguts de diferents àmbits a l’aula, hem treballat en el disseny i monitorització d’una proposta integradora de coneixements de matemàtiques i art, en el transcurs de la qual s’aprenguin clarament continguts de totes dues àrees, mantenint les peculiaritats de cadascuna d’elles i sense supeditar l’una a l’altra.


Nivell: Cicle inicial
Format: Document
Àrea de coneixement: Artístic Matemàtic

És important precisar quines condicions hauria de reunir una proposta per a considerar que promou realment la integració de coneixements de més d’una àrea. Per a identificar algunes d’aquestes condicions i ajudar a dissenyar activitats amb aquest objectiu, en el CESIRE hem treballat en el disseny i monitorització d’una activitat que tracta d’integrar matemàtiques i art. Mostrarem el procés seguit en la programació d’aquesta activitat, en la seva implementació en l’aula i els resultats obtinguts. Tot tenint en compte els aspectes que considerem determinants per a identificar si una proposta afavoreix o no la integració de continguts de diferents àrees.

Document complet on es descriu l’experiència

Presentació feta al VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (Madrid, julio de 2017)

Data d'incorporació: 21/06/2021