Steam & Tinkering amb clau de gènere


Nivell: Internivells
Format: Curs
Àrea de coneixement: Artístic Matemàtic Tecnològic Científic

Aquests materials de formació ofereixen la possibilitat de descobrir com són possibles els aprenentatges en l’àmbit STEAM emprant la metodologia Tinkering (remenar, trastejar, ..) que s’ha mostrat tan efectiva, especialment en contextos escolars de zones socialment desafavorides. El model d’intervenció a l’aula es basa en la centralitat de l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge, que interacciona amb l’entorn i amb els companys, en les que es generen oportunitats d’aprenentatge competencials.

La formació té una dimensió pràctica que es concreta amb materials i eines a l’abast, i amb el suport d’un kit d’aula especialment dissenyat per a aquesta formació que es troba a 10 CRP en règim de préstec.

En síntesi, en els materials, es presenten els continguts següents:

– Què és el Tinkering i què aporta a l’aprenentatge STEAM.
– Materials usuals en les activitats Tinkering.
– Eines i operacions amb eines. Seguretat.
– Gestió de les emocions a l’aula.

Els materials estan organitzats en dos entorns complementaris:

⇒ Accés als materials de referència a l’Ateneu

Accés al curs Moodle a Odissea obert a visitants

 

 

Objectius

– Analitzar els processos d’aprenentatge basats en la creació de reptes a resoldre amb Tinkering.
– Experimentar propostes educatives d’aprenentage STEAM amb Tinkering.
– Apoderar els docents per gestionar adequadament les activitats de Tinkering.

Data d'incorporació: 29/07/2021