Revistes de matemàtiquesEs referencien 8 revistes de matemàtiques de diverses organitzacions i universitats oferint la informació existent sobre la procedència, la freqüència en la que es publiquen i l’enllaç que permet accedir al contingut


Nivell: Internivells
Format: Publicació
Àrea de coneixement: Matemàtic

  •  SCM / NOTÍCIES. Revista que es publica dos cops l’any i es distribueix gratuïtament entre els socis. Es pot consultar també en format digital. (Web de la revista)

  • BUTLLETÍ DE LA SCM. es publica un volum anual dividit en dos números. Es pot consultar en versió digital. (Web del butlletí)

  • LA GACETA DE LA RSME. Publicació de la Real Sociedad Matemática Española. Es poden consultar tots els números digitalment excepte els dos més recents. Se’n publiquen quatre números anuals. (Web de la revista)

  • MATERIALS MATEMÀTICS. Revista electrònica de divulgació matemàtica editada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es publica un volum per any consultable en línia. (Web de la revista)

  • REVISTA ESCOLAR DE LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA. Revista digital per a ús d’alumnat i professorat d’educació secundària (Web de la revista)

  • MATEMATICALIA. Revista digital de divulgació matemàtica que es va publicar entre els anys 2005 i 2011. Es van publicar entre 4 i 5 números anuals i tots es poden consultar en format digital. (Web de la revista)

Objectius

Oferir informació sobre la diversitat de revistes de matemàtiques existent i les seves característiques

Data d'incorporació: 07/06/2021