Estadística i probabilitat a infantil i primàriaConferència sobre estadística i probabilitat a Infantil i Primària” a càrrec d’Àngel Alsina


Nivell: Infantil Primària
Format: Conferència
Àrea de coneixement: Matemàtic

 

Conferència: Recursos i estratègies per ensenyar i aprendre estadística i probabilitat a infantil i primària

Àngel Alsina és professor de la Universitat de Girona i parla de com donar un enfocament competencial a la Estadística i Probabilitat a Educació Infantil i Primària

 

 

#STEAMcat

Objectius

Donar a conèixer propostes fonamentades per treballar l’estadística i la probabilitat amb sentit

Data d'incorporació: 07/06/2021