MPA del model geològicEl mapa de progressió dels aprenentatges (MPA) del model geològic intenta ordenar les idees relacionades amb aquest model començant per aquelles que provenen de l’observació dels fenòmens i que se n’aniran transformant en d’altres més complexés. Aquest mapa ens permet planificar l’aprenentatge de la geologia al llarg de tota l’etapa educativa.


Nivell: Infantil Primària Secundària Obligatòria
Format: Materials
Àrea de coneixement: Coneixement del medi Social i cultural Científic

 

Objectius

  • Ordenar els coneixements de geologia i geografia des d’una perspectiva que permeti la construcció progressiva del coneixement.
  • Facilitar la visualització del coneixements relacionats amb la geologia  des d’infantil a tota l’etapa obligatòria.

 

Recursos relacionats

Data d'incorporació: 10/05/2021