Materials de formacióMaterials de formació sobre “Integració de coneixements” per al 3r Congrés de Ciència


Nivell: Infantil Primària
Format: Document
Àrea de coneixement: Científic Lingüístic Matemàtic Social i cultural

Amb l’objectiu de mostrar exemples de com incorporar coneixements des de les àrees en diferents moments del desenvolupament d’un projecte, el CESIRE va col·laborar, durant el curs 2015-2106 en la formació dels centres participants en el 3r Congrés de Ciència de Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu i l’Eixample. El tema central d’aquest congrés va ser l’alimentació.

Una visió amplia del tema de l’alimentació ens permet integrar continguts propis de les diferents àrees del coneixement, fent evident, també, les relacions que s’estableixen entre elles i la necessitat d’unes i altres per donar resposta a la pregunta, repte o problema inicial. Alhora, partint d’un model d’ensenyament-aprenentatge comú, cada àmbit pot fer aportacions diferents en moments també diferents del desenvolupament del projecte.

En aquestes imatges es veuen exemples de propostes relacionades amb aquest tema formulades des de cadascun dels àmbits (matemàtiques, ciències socials, llengües i ciències naturals). Les propostes estan més desenvolupades en les presentacions enllaçades a cada imatge.

Recursos relacionats

Data d'incorporació: 17/06/2021