Material matemáticas CFAMaterial “Miradas matemáticas”, que, en paraules dels autors, aporta orientacions pràctiques per abordar l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a les aules d’educació de persones adultes. 


Nivell: Adults
Format: Materials
Àrea de coneixement: Matemàtic

En Pedro Plaza, arrel de la seva conferència al CESIRE,  ens va fer arribar el material “Miradas matemáticas”, que, en paraules dels autors, aporta orientacions pràctiques per abordar l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a les aules d’educació de persones adultes.

Aborda les matemàtiques que calen per tenir autonomia intelectual que permeti a les persones comprendre, interpretar i intervenir en la realitat social, cultura i econòmica que les envolta, aportant suggeriments per treballar-les, amb diferens concrecions didàctiques. Parteix de situacions reals quotidianes sobre les que posar mirades crítiques, abordant els aspectes matemàtics que ajudaran a desenvolupar-se millor en aquestes situacions.

Objectius

Oferir recursos per l’aula de matemàtiques del CFA en els que s’ajudi a l’alumnat a llegir i interepretar la realitat que els envolta.

Recursos relacionats

https://ademgi.feemcat.org/matematiques-als-cfa/

https://ademgi.feemcat.org/matematiques-als-cfa/

Data d'incorporació: 15/07/2021