La primària al nanomónExisteix un món ocult, mil milions de vegades més petit que el nostre, que està revolucionant la societat que ens envolta: el món de la nanotecnologia. En aquesta càpsula, a banda de presentar els concptes bàsics de la nanociència i la nanotecnologia, es proposaran diverses activitat d’aula per treballar amb l’alumnat d’educació primària.


Nivell: Infantil Primària
Format: Conferència Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Científic

Objectius

  • Conèixer les idees que fonamenta la nanociència
  • Adonar-se dels canvis que la nanotecnologia ja incorpora en la nostra vida quotidiana
  • Presentar la maleta de nanoExplora i la proposta didàctica que l’acompanya.

Recursos relacionats

Finestra STEAM. Panoràmica nanotecnologia

Data d'incorporació: 17/04/2021