La literatura a l’aulaDocument que presenta activitats diverses per treballar competencialment les literatures catalana, castellana i universal.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

Data d'incorporació: 04/09/2021