Interpretem el paisatgeA tots i a totes ens agrada gaudir dels paisatges que ens ofereixen diferents llocs dels nostre planeta però, realment sabem interpretar com s’han format? Sempre han estat igual? Poden canviar? Quins agents generen els canvis? Podem decidir com actuem per conservar-los?
Per poder arribar a conèixer les respostes a aquestes preguntes ens cal els coneixements integrats de la geografia i de la geologia. Aquest ha estat l’objectiu de la formació que us presentem.


Nivell: Primària Secundària Obligatòria
Format: Curs no presencial
Àrea de coneixement: Coneixement del medi Científic Social i cultural
Finalitzada

Objectius

  • Oferir la interpretació de cinc paisatges des del punt de vista de la geologia i la geografia.
  • Mostrar activitats pràctiques amb l’objectiu de modelitzar diferents processos geològics.
  • Indicar el llocs on es poden demanar en préstec la maleta didàctica “Interpretem el paisatge i actuem”

Aquesta formació es va realitzar en el marc del POEFE ABA19

Data d'incorporació: 07/06/2021