Indicadors competencials. Preguntes que ajuden a enriquir propostesL’enfocament competencial del nou currículum planteja al professorat la necessitat de valorar fins a quin punt, en les activitats didàctiques que desenvolupa, es tracten les competències matemàtiques.


Nivell: Infantil Primària Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

Indicadors competencials: Preguntes que poden servir d’indicadors del nivell de riquesa competencial d’una activitat.

Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències de l’alumnat depèn de com es planteja l’activitat, és a dir de les seves característiques, però també de com es gestiona a l’aula. Per això les deu preguntes s’agrupen en dos blocs.

Autoria: CESIRE

 

Objectius

Facilitar al professorat la incorporació d’elements que porten a la competència, tant en el disseny com en la gestió de les activitats matemàtiques

Data d'incorporació: 07/06/2021