Estàndards comuns per a les matemàtiquesPresentem el document Estàndards comuns per a les matemàtiques (CCSSI, Common Core State Sandards Initiative for Mathematics), que pel seu gran interès, ha estat traduït al català per iniciativa del creamat. Aquest document, elaborat i adoptat per la gran majoria d’estats dels EUA, el podríem assimilar a un currículum, tot i que no té el mateix valor normatiu.


Nivell: Infantil Primària Internivells Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

En la seva presentació aquests estàndards es defineixen com “el conjunt de coneixements i destreses que l’alumnat hauria d’aconseguir en el període d’escolarització que va dels 3 anys fins al final de la secundària”

El document es basa en els Principles and Standards for School Mathematics elaborats per l’NCTM. Es pot reconèixer de forma clara en el seu enfocament, però té el valor afegit d’haver esdevingut un document de referència per la seva gran implantació.

A la seva introducció podem llegir:

“Aquests estàndards defineixen allò que els alumnes haurien d’entendre i saber fer quan estudien matemàtiques. Demanar a un alumne que entengui alguna cosa significa demanar a un professor que avaluï si l’alumne ho ha entès. Com és, però, la comprensió matemàtica? Un distintiu de la comprensió matemàtica és la capacitat de justificar, segons la maduresa matemàtica de l’alumne, per què una afirmació matemàtica és certa o d’on prové una norma matemàtica.”

De 3 a 14 anys aquests estàndards es trobareu organitzats per cursos i, fins als 16, per blocs temàtics .

El creamat ha gestionat al traducció i obtingut els drets per a la publicació al nostre web, considerant que pot ser d’interès pel professorat del nostre país.

Enllaços

 

Objectius

Donar a conèixer un document de referència que ha influït clarament en l’enfocament de l’educació matemàtica a nivell internacional

Data d'incorporació: 07/06/2021