Eines per incorporar la perspectiva de gènere a l’aulaA partir de l’anàlisi de l’acció educativa, es donen eines i estratègies per incorporar la perspectiva de gènere en els centres educatius a partir de la utilització d’un llenguatge no sexista i treballant des del currículum


Nivell: Infantil Primària
Format: Enregistrament Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Coneixement del medi

Objectius

  • Canviar la mirada del que passa a l’aula afegint una visió no sexiste del material, el llenguatge….utilitzat a l’aula.
Data d'incorporació: 17/04/2021