Construeix un poema lul·lià amb un circumrelatorEl circumrelator és una  joguina creativa basada en l’Ars combinatòria lul·liana, que ajuda els nens i nenes, nois i noies, a estimular i accelerar els processos creatius relacionats amb la composició de contes, poemes, o d’altres gèneres literaris. Esdevé, també, una eina que serveix de guia a l’hora de cercar idees i d’obtenir material creatiu.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Materials
Àrea de coneixement: Lingüístic

Els alumnes, amb l’ajuda d’un circumrelator que hauran de dissenyar i fabricar, escriuran un poema inspirat en el Llibre de les bèsties de Ramon Llull. Hi intervenen en l’activitat els àmbits de llengua, tecnologia i  visual i plàstica.

Materials

Objectius

  • Estimular la creativitat tant lingüística com literària i artística.
  • Aprofundir en la composició de textos literaris
  • Estimular un ús ric i estètic de la llengua.
  • Utilitzar programes i dispositius informàtics relacionats amb la impressió 3D.
  • Potenciar les habilitats artístiques relacionades amb la il·lustració.
Data d'incorporació: 07/06/2021