Com mirar des de les Ciències SocialsL’objectiu d’aquesta atoformació és ampliar els sabers en la didàctica de les les Ciències Socials. En Toni Santiesteban reflexiona sobre el perquè és important ensenyar les ciències socials d’una altre manera, quins i què són els conceptes calau de les ciències socials, com abordar a l’aula els conceptes de temps, espai, canvis i continuïtats, ciutadania….


Nivell: Primària Secundària Obligatòria
Format: Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Social i cultural

Data d'incorporació: 06/05/2021