I amb les competències de medi, què?En el marc de la publicació de les Competències de Coneixement del MEDI, pel Departament d’Educació, el grup de treball “El Medi” en fa un anàlisi per posteriorment dissenyar la càpsula:  I amb les competències de medi, què? L’objectiu és fer arribar als mestres d’educació infantil i primària què comporta treballar per competències  en l’àmbit de Coneixement del Medi i des de les àrees de les ciències naturals i les ciències socials.


Nivell: Primària
Format: Conferència Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Coneixement del medi

Objectius

  • Aprofundir en el coneixement de les competències de Coneixement del medi.
  • Mostrar i analitzar exemples d’activitats competencials de l’àmbit.
Data d'incorporació: 17/04/2021