Cambra de criaA la cambra de cria del CESIRE podeu demanar tots els éssers vius que apareixen en el web i aiixí poder fer observacions del seu comportament, del cicle vital, del seu creixement, de les millors condicions de vida, etc. També trobareu propostes d’investigacions, mostres de treballs realitzats per altres infants i joves…


Nivell: Infantil Primària Secundària Obligatòria
Format: Kit en préstec
Àrea de coneixement: Científic Coneixement del medi

Objectius

  • Posar al servei dels docents materials específics per l’estudi del model d’ésser viu.
  • Oferir propostes, preguntes i exemples d’activitats per portar a l’aula.
Data d'incorporació: 16/06/2021