Caixa àvia MariaFer de petits historiadors. Amb “La caixa de L’àvia Maria” l’alumnat descobreix tipologies diverses de fonts, les analitzen i les contrasten per acabar reconstruint la biografia d’un personatge que els endinsarà en diferents aspectes de la seva època. Promou l’aprenentatge de les ciències social a través de la recerca en fonts primàries. Facilita el tractament de diversos continguts curriculars i permet diferents nivells d’aprofundiment en totes les etapes educatives.


Nivell: Internivells
Format: Kit en préstec
Àrea de coneixement: Social i cultural

Data d'incorporació: 04/05/2021