Aprendre construint, construir per aprendreLa Tecnologia creativa aporta un context que ofereix possibilitats de participació per a tothom. Facilita la integració a l’aula de diferents metodologies d’aprenentatge, com per exemple el design thinking, el treball per projectes, els ambients… Presenta situacions obertes, valora diferents habilitats i autonomia d’aprenentatge; preveu la justificació de les decisions i per tant ajuda al desenvolupament de l’esperit crític, a l’hora que connecta coneixements i processos de treball de diverses àrees de coneixement.Data d'incorporació: 06/09/2021