Alfabetització numèrica de les persones adultes: un marc internacionalEn aquesta presentació es discuteix què vol dir “alfabetització numèrica”, i com ha evolucionat el concepte a llarg dels anys. S’exploren els principals marcs de referència sobre alfabetització numèrica al món (PIAAC i CENF), quins enfocaments han quedat refutats per la recerca científica i quines són les línies que ens aporten sobre com concretar el currículum de matemàtiques a l’educació de persones adultes, a les nostres aules. Es presenten alguns dels reptes més importants de l’educació matemàtica de persones adultes dels propers anys.


Nivell: Adults
Format: Conferència
Àrea de coneixement: Matemàtic

Conferència a càrrec de Javier Diez-Palomar.

En Javier Diez-Palomar és professor agregat de Didàctica de les Matemàtiques, a la Universitat de Barcelona. Membre de CREA – Community of Research for Excellence for All. Membre del GRESUD (Grup de Recerca en Educació per Superar les Desigualtats), centre de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (AGAUR). President des del 2019 de l’Associació Multidisciplinar d’Investigació Educativa [Association of Multidisciplinar Educational Research] AMIE, membre de la WERA (World Educational Research Association). Membre permanent que representa l’Estat Espanyol a la Commission Internationale pour l’Ètude et l’Amélioritation de l’Enseignement des Mathématiques (CIEAEM) des del 2012. Responsable de la NW 24 (Research in Mathematics Education) a ECER (European Conference of Educational Research), des del 2014 fins al 2018. També és membre del Grup d’Experts en Numeració (OCDE) que treballa a l’enquesta PIAAC (2018-2023). Editor en cap de REDIMAT-Journal of Research in Mathematics Education and Adults Learning Mathematics: An International Journal

Notes:

    • El Numeracy Expert Group (NEG) és el grup d’experts internacionals encarregats de realitzar l’enquesta PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) de l’OCDE.
    • PIAAC mesura les competències de les persones adultes en habilitats clau per al processament de la informació, incloent l’alfabetització numèrica o la resolució de problemes en entorn.
  • Data de l’enregistrament: Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 18.00
  • Enllaç a la vídeoconferència
  • Enllaç a la presentació (disponible a partir del dia 27 de maig)

 

 

 

 

Objectius

Actualitzar el concepte d’alfabetització numèrica i veure els reptes més importants de l’educació matemàtica de persones adultes en els propers anys

Donar a conèixer que aporta la recerca a l’alfabetització numèrica a  nivell internacional

Data d'incorporació: 07/06/2021