Activitats d’aprenentatge i d’avaluació en la resolució de problemesEn el currículum actual de l’educació matemàtica, la resolució de problemes pren un doble perfil. Es tracta d’una de les dimensions competencials de la competència matemàtica alhora que es presenta com l’eix vertebrador de l’activitat matemàtica a l’aula.


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

  • Dia i hora: Sessió realitzada el 31 de maig de 2018
  • Sessió a càrrec de Joana Villalonga i Jordi Deulofeu (UAB)
  • Crònica de la sessió

En el currículum actual de l’educació matemàtica, la resolució de problemes pren un doble perfil. Es tracta d’una de les dimensions competencials de la competència matemàtica alhora que es presenta com l’eix vertebrador de l’activitat matemàtica a l’aula. És a partir de la resolució de problemes que, a més, es desenvolupen les competències de les altres dimensions: raonament i prova, comunicació i representació i connexions. Però, com podem acompanyar a l’alumnat en el desenvolupament d’aquesta competència?

En aquesta sessió s’ha presentat una recerca, feta amb alumnat del final de la primària i principis de la secundària, en la que s’ha experimentat, a partir d’un conjunt seleccionat de problemes, la incorporació de rúbriques i, amb més èmfasi, bases d’orientació per a promoure una avaluació reguladora de la resolució de problemes en l’alumnat.


Presentació

Actualment a Catalunya l’aprenentatge està orientat al desenvolupament de competències bàsiques. Entre elles hi ha la competència matemàtica i, dins d’aquesta, la dimensió de resolució de problemes. No obstant això, resulta complex determinar com treballar la resolució de problemes a les aules de manera conseqüent, així com la seva avaluació.

Resoldre problemes, i aprendre’n, implica pensar matemàticament i actuar de manera conseqüent. Accions que, al seu torn, requereixen d’un sistema de regulació que permeti,a qui resol el problema, gestionar i prendre decisions de manera responsable. S’observa que justament aquesta competència reguladora  és la diferència principal entre resolutors més competents i menys competents. No obstant això, destaca una absència de mecanismes d’avaluació reguladora en l’ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes.

Vist el paper fonamental que pren la regulació en la resolució de problemes, ja sigui en si mateixa com per a assegurar una avaluació del propi aprenentatge, presentarem, a més d’una petita col·lecció de problemes utilitzada durant la realització de la investigació, dos instruments construïts per a una avaluació reguladora de l’ensenyament i l’aprenentatge de la resolució de problemes. Els instruments amb intenció reguladora són una rúbrica d’avaluació per a ser utilitzada per part dels docents, i per tant, amb caràcter formatiu, i unabase d’orientació per a ser utilitzada per part dels alumnes i, per tant, amb caràcter formador. Aquests instruments han estat provats en aules de 6è d’Educació Primària i 1r Curs d’Educació Secundària de diferents centres educatius de Catalunya.

Presentació utilitzada a la sessió

Organització de la sessió

La sessió, d’una durada de 2h, s’ha organitzat en tres parts.

  • En una primera part s’ha presentat el treball d’investigació que s’ha dut a terme i la proposta metodològica fent èmfasi en la seva aplicació a l’aula.
  • A la segona, s’ha treballat en petits grups sobre exemples pràctics. En aquest sentit s’ha proposat l’anàlisi d’un problema i de resolucions d’alumnes al problema en qüestió tot utilitzant una base d’orientació.

Problema de la suma màxima (CI i CM)

Problema de la catifa (CS)

Problema de la suma i el producte màxims (ESO)

  • A la tercera s’han presentat línies de futur de la recerca (ampliació del treball a altres cursos d’educació primària i secundària).

A qui ha estat dirigida?

La sessió ha estat oberta al professorat tant d’educació primària com de secundària.

Per saber-ne més

Data d'incorporació: 15/07/2021