Sensors de temperatura

Torna a [Servei de préstec i cambra de cria]

La sonda de temperatura d’acer inoxidable és un sensor de temperatura resistent i d’ús general que es pot utilitzar en líquids orgànics, solucions salines, àcids i bases. S’utilitza com un termòmetre en els experimnts, amb l’avantatge que es pot programar la recollida de temperatures a diferents intèrvals de temps i durant períodes de temps llargs o curts.

Nivell educatiu: Batxillerat Secundària Obligatòria
Àrea de coneixement: Científic


Exemple de proposta didàctica:

Preparació de gelats al laboratori sense fer servir congelador. En aquesta activitat es proposa aprendre sobre els canvis d’estat sòlid-líquid en les substàncies i les mescles, tot investigant els canvis de temperatura, amb la finalitat d’aconseguir el repte de preparar gelats sense utilitzar congelador.