Projecte: Ciència 6-12

Torna a [Servei de préstec i cambra de cria]

Aquest projecte és un mètode experimental i inductiu que s’inicia en el treball dels processos científics d’observació, descripció i classificació, aplicats als objectes, als materials dels quals estan fets, en l’àmbit del món físic i als organismes (plantes i animals). Aquests processos bàsics són aplicats a quatre camps de la ciència: El món físic, Ciència de la Terra, Món biològic i Ciència de la salut.

Nivell educatiu: Ed. Primària
Àrea de coneixement: Científic Coneixement del medi


Aquesta proposta la podeu demanar al servei de préstec.

Guia per fabricar alguns materials didàctics. Ciències 6-12