L’Art per la vida

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

Els camins de les ARTS, en totes les seves disciplines -educació visual i plàstica, educació musical i arts escèniques i dansa-, tenen la capacitat d’obrir horitzons que porten a una manera de veure la vida. Aquestes disciplines creen coneixement a través de la creativitat, la personalització, l’expressió i la comunicació personal.

En aquesta finestra trobareu:

  • Una mirada integradora i globalitzadora dels aprenentatges artístics.
  • Materials i recursos, en obert, realitzats en les aportacions de tots els agents implicats en el món artístic.
  • Formació certificable que es pot adaptar als interessos personals creant un itinerari propi a partir de la selecció de càpsules.
  • Formació reconeguda per la petició del perfil professional docent.
Contacte: cesire-art-grup@xtec.cat

Panoràmiques


Us oferim…

Els IAA promouen el treball artístic des d'una perspectiva globalitzadora i integradora per tal de generar coneixement a través dels diferents llenguatges: Educació Visual i Plàstica Educació Musical i Arts Escèniques

Ens comprometem a través de l’Art

Els IAA-ODS promouen el coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de les pràctiques artístiques. Visual i Plàstica Música Arts Escèniques