Xarxa competències bàsiques

Per tal d’afavorir el desenvolupament professional docent i la millora de la pràctica educativa la Xarxa de Competències Bàsiques comparteix els documents relacionats amb:

Com ajudar als alumnes a recollir evidències de l’adquisició d’aprenentatges competencials?

L’observació entre iguals. Una pràctica per al desenvolupament professional docent individual i col·lectiu

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa de Competències bàsiques està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions que aprenen. Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.

Podeu consultar la informació complerta de la xarxa al web de l’xtec: Xarxa CB