VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya 

El Departament d’Educació convoca els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de promoure l’escriptura tant en prosa com en poesia en infants de sis a divuit anys.

Els centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria poden participar-hi de manera voluntària amb les categories següents:

  • Educació primària:
    Cinc categories d’educació primària (amb participació col·lectiva), una per a cada cicle, inicial, mitjà i superior; una categoria d’educació especial i categoria “Conte audiovisual il·lustrat”.

Volem destacar la categoria H del conte il·lustrat i us animem a participar. Està adreçada a tot l’alumnat de primària. L’objectiu és promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic. En aquesta categoria s’han d’abordar noves tècniques narratives com el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.

En el blog Conte audiovisual il·lustrat  podeu trobar una proposta per treballar el conte audiovisual com a projecte de treball interdisciplinari, així com un llistat de recursos d’àudio i vídeo que es pot utilitzar per a l’elaboració del conte audiovisual. Aprofitem per enviar les bases d’aquesta categoria.

Des del web dels Jocs florals Escolars de Catalunya podreu accedir a les bases i orientacions i recursos per treballar el conte audiovisual.

  • Educació secundària obligatòria:
    Dues categories d’educació secundària obligatòria (amb participació individual), una per a primer cicle, una altra per a segon cicle (en el cas de ser treballs col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa) i una categoria d’educació especial (amb participació col·lectiva).

📢 NOVETATS:

1. Aquest curs s’ha proposat, per a cada categoria, que les obres de poesia i prosa estiguin presents amb entitat pròpia, per tant s’han duplicat les categories. Us animem a llegir les bases adjuntes amb atenció per veure totes les novetats.

2. L’alumnat d’Educació Primària participa enguany de forma col·lectiva, per tant les obres presentades poden ser en petit o gran grup.

Bases  dels VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya

Bases de la categoria H. Conte audiovisual il·lustrat