Els criteris d’avaluació de llengua i el PI de l’alumnat nouvingut

FONT:  Alumnat d’Origen Estranger

La personalització dels aprenentatges i el tractament globalitzat dels continguts obliguen a situar el focus del pla de suport individualitzat (PI) en els criteris d’avaluació. Aquests ajuden a l’assoliment de les competències bàsiques, tenint en compte que, des del seu inici, la programació de centre i d’aula expliciten la diversitat de formes de ser i d’aprendre de tot l’alumnat.

L’alumnat nouvingut a qui s’ha d’elaborar un pla de suport individualitzat (PI) participa en les activitats programades a l’aula i aprèn col·laborant i cooperant amb els seus companys. En aquest sentit, el document, que vinculem estretament a la nostra programació d’aula (formada per les unitats o seqüències didàctiques o projectes), esdevé una eina que ens permet analitzar l’evolució de la proposta educativa que hem dissenyat per a l’alumne/a. De fet, un dels elements cabdals a l’hora d’elaborar aquesta proposta educativa és la selecció dels criteris d’avaluació que responen a les expectatives de millora de l’alumne.

A l’hora d’especificar els criteris d’avaluació hem de concretar l’etapa o nivell a què corresponen i les dimensions que constitueixen el PI de l’alumne, és a dir, hem d’identificar quins criteris d’avaluació del currículum ―inferiors (o superiors) als que corresponen al nivell en què està escolaritzat l’alumne― han de formar part del seu PI.

En el cas de l’alumnat nouvingut, tant si és atès a una aula d’acollida com si és atès a l’aula ordinària, haurem de redactar la seva proposta educativa partint de la programació d’aula que s’ha dissenyat per al grup classe en què es troba i, entre els seus objectius, sempre hem de contemplar el progrés d’aquests alumnes pel que fa al domini de la llengua.

Per a l’àmbit lingüístic, en el cas de l’alumnat nouvingut (d’incorporació recent al sistema), es poden utilitzar inicialment els criteris d’avaluació de llengua estrangera de primària com a criteris de referència per a l’elaboració del PI de llengua catalana i castellana, tant a primària com a secundària.

Un cop l’alumne hagi assolit el coneixement bàsic i comunicatiu de la llengua de la manera més intensiva possible, l’objectiu és que, com més aviat millor, els criteris de referència del seu PI siguin els de llengua catalana o castellana en els nivells que es consideri que són adequats al seu progrés en l’aprenentatge. Amb aquest objectiu, podeu consultar els criteris d’avaluació de l’educació primària i el diari curricular de secundària.

Per tal d’elaborar el PI de l’alumnat nouvingut podeu consultar aquestes orientacions:

El PI pas a pas (primària)
El PI pas a pas (secundària)

Font:  Alumnat d’Origen Estranger

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>