Aprenentatge servei. Crida per a la realització de projectes #ApSdesdeCasa

El Centre promotor d’ApS fa una crida per a la realització de pojectes d’Aprenentatge Servei desde casa Durant la situació de crisi per la COVID-19. Demana que, des de les escoles, s’animi l’alumnat a preparar-se i contribuir a realitzar una intervenció útil, innovadora i sempre respectuosa amb els criteris sanitaris.

La proposta és dur a terme un projecte d’aprenentatge servei (o de Servei Comunitari) amb les característiques pedagògiques que li són pròpies.

La diferència és que en aquest cas, es tracta de fer un projecte d’aprenentatge servei realitzat en situació de confinament i destinat a pal·liar una conseqüència de la COVID-19. Per tant, s’han d’usar sistemes virtuals per reunir-se i idear serveis que no precisin contactes personals. (Si durant la realització de la intervenció, sanitat modifica la seva normativa, els projectes podran o hauran d’adaptar-se a les recomanacions que es facin).

Els projectes han de complir les característiques pròpies de l’Aprenentatge Servei i, si és el cas, del Servei Comunitari. En especial: necessitat social, aprenentatges curriculars, servei a la comunitat, treball reflexió, activitat cooperativa i parteneriat.

Els projectes es realitzaran en grup, però poden ser grups petits, des de tres persones, o realitzar-lo amb la participació de tot el grup-classe.

En aquest enllaç trobareu tota la informació per la realització d’aquests projectes, com participar, terminis, reconeixements, etc,