Manual de la UNESCO per a la facilitació de l’aprenentatge flexible durant la interrupció educativa

Recomanacions UNESCOA partir de l’experiència xinesa d’interrupció dels processos ordinaris d’ensenyament i aprenentatge com a conseqüència de l’epidèmia del COVID-19, la UNESCO ha publicat un manual per aportar recursos als docents que faciitin la flexibilització de l’aprenentatge al llarg del període de confinament.

Per apropar-nos a alternatives proposades des d’altres països i també per disposar d’elements que ens ajudin a trobar les nostres pròpies solucions, aquest manual pot ser d’utilitat ja no només en moments de crisi com els que travessem sinó també per a situacions que requereixin aportar una flexibilitat en l’aprenentatge per causes de diversa índole.