Formació en llengües estrangeres: recursos metodològics en llengua anglesa per a docents de primària, secundària i batxillerat.

This is the web where you will be able to find the events and training courses organised by Formació de Llengües Estrangeres, Servei de Formació i Desenvolupament del Professorat de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. We hope it is useful.

ACCÉS AL NODES “Formació en Llengües estrangeres