II Jornada de Tecnologia digital i Educació artística


Inscripcions fins al 22 de febrer

Nota: Abans de començar la inscripció, escolliu les experiències o tallers als que voleu assistir en el bloc A i en el bloc B.