Congrés Nacional d’Educació Ambiental

Està oberta la inscripció del Congrés Nacional d’Educació Ambiental, que es durà a terme els dies 16 i 17 de novembre a Girona. 

Més informació a https://www.cnea.cat

  CNEA2018_difusio