Recollir evidències d’aprenentatges

L’avaluació per aprendre es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen bones preguntes i si existeix un feedback efectiu.

Si aprendre requereix avaluar-se, cal ajudar l’aprenent a recollir evidències del propi aprenentatge per ser conscient del procés recorregut, del sentit dels aprenentatges que han tingut lloc i de com pot utilitzar-los per seguir aprenent, així com d’allò que és millorable.

Més informació

Share