Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats  2 Maig de 2019 18 Maig
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre
Comissió PFZ : Valoració i aprovació de les demandes rebudes.
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament
Publicació de les activitats aprovades  a partir del 16 juliol de 2019
Inscripció del professorat a les activitats  del 12 al 27 de setembre de 2019

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 17 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 6 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir de l’1 de juliol