Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) . Igualment, col·labora amb el Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí en diverses iniciatives.

ampa

ALTA RIBAGORÇA

Nom Perfil professional Email Observacions
Anna Alins Abad Professional CRP aalins2@xtec.cat Alta Ribagorça
Nom Perfil professional Email Observacions
Blanca Capdevila
Professional ELIC  

 

Alta Ribagorça
Nom Perfil professional Email Observacions
Noemí Caubet Chacón
Professional CREDA  Alta Ribagorça
Nom Perfil Professional Email Observacions
Maria Jesús Safont Delaurens Psicopedagoga msafont1@xtec.cat Alta Ribagorça
Cristina Riu Aunós Psicopedagoga crius224@xtec.cat  Alta Ribagorça
Alba Pedró Grañó Traballadora social apedro2@xteca.cat  Alta Ribagorça