Podeu consultar els elements apadrinats fins ara en el següent mapa o consultant el web de Mobile History Map.

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat.

El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament per part d’un centre educatiu d’un element del patrimoni monumental, cultural immaterial o natural.

L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.

Enllaç al web http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/

Apadrinem el nostre Patrimoni : El Camí de l’Aigua . ESCOLA Ribagorçana