Convocatòria per formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

El termini de presentació de les sol·licituds és del 23 d’octubre al 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos. 
Us en fem un breu resum:

El projecte facilitarà els següents Recursos:
a) Assessorament, mitjançant l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent, per al desenvolupament de cadascuna de les actuacions del Programa i documentació de suport per a la seva implementació.
b) Formació del professorat participant.
c) Recursos didàctics. 
d) Treball de cooperació a través de les xarxes en què participi el coordinador del projecte en el centre i, eventualment, altres professors i membres de l’equip de direcció i coordinació.
Actuacions específiques
  1. Els centres han de detectar els aspectes a millorar perquè el seu alumnat pugui assolir la certificació en les proves dels nivells B1 i B2. Aquests aspectes s’han de recollir en un pla de millora, el qual s’ha de compartir amb les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de referència per tal que puguin oferir una formació adaptada a les necessitats detectades.
  2.  Pla de certificació Assessorament, suport i formació per part de les EOI al professorat dels nivells i llengües vinculats al programa en els centres participants, singularment pel que fa al format i al contingut de les proves de certificació.
  3. Cursos específics Programació de cursos de formació específics, impartits per professorat de les EOI, adreçats al professorat dels centres participants, per fomentar la certificació de coneixements de llengües estrangeres.
Criteris de selecció:
a) La impartició de continguts en llengües estrangeres.

b) Les actuacions de col·laboració amb EOI i altres entitats certificadores. 

c) La promoció del centre en relacions internacionals (amb empreses o institucions estrangeres, amb projectes de mobilitat, etc.). 

d) Inclusió en el seu Projecte Educatiu de Centre de la impartició de més d’una llengua estrangera en els nivells educatius als que s’adreça aquest programa i que no sigui d’impartició obligatòria d’acord amb l’ordenació curricular 

e) La utilització de llengües estrangeres fora de les activitats lectives, per exemple en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. 

f) Qualsevol altra iniciativa singular, efectivament implantada en el centre sol·licitant, encaminada a incrementar el nivell de rendiment acadèmic en alguna de les llengües incloses en aquest programa (anglès, francès, alemany o italià) per part de l’alumnat dels nivells educatius als quals va destinat aquest programa.

Les evidències han de correspondre als sis darrers cursos acadèmics anteriors a la convocatòria i una mateixa evidència no pot ser imputada en més d’un criteri de selecció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>